برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب بتن کف در دانشگاه آزاد

کفسازی پروژه پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد احتیاج به تخریب و اجرای مجدد داشت که این عملیات توسط پیمانکاری وریاماتاک پیمانکار برتر تخریب وبرش بتن در تهران انجام پذیرفت 

خدمات انجام شده :تخریب کف سازی
زمان انجام پروژه :سال 95
مکان پروژه :تهران - پارکینگ دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات
تعداد بازدید : 9245 نفر

امتیاز بدهید:

پروژه های مرتبط