برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033
تخریب ستون بتنی تخریب ستون بتنی
زمان پروژه:سال 97
تخریب دیوار برشی با پیکور تخریب دیوار برشی با پیکور
زمان پروژه:سال 97
برش و تخریب کف سازی برش و تخریب کف سازی
زمان پروژه:سال 97
برش تیر و سقف تیرچه برش تیر و سقف تیرچه
زمان پروژه:سال 97
برش ستون بوسیله کر گیری برش ستون بوسیله کر گیری
زمان پروژه:سال 97
کرگیری بتن کرگیری بتن
زمان پروژه:سال 97
تخریب ساختمان تخریب ساختمان
زمان پروژه:سال 97
ترمیم و ایزولاسیون بتن ترمیم و ایزولاسیون بتن
زمان پروژه:سال 97
نخست 1 2 3 4 5 آخر