برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب استخر تخریب استخر
زمان پروژه:سال 98
کرگیری سقف بتنی کرگیری سقف بتنی
زمان پروژه:سال 98
تخریب تیرها و ستونچه های فرعی تخریب تیرها و ستونچه های فرعی
زمان پروژه:زمستان ۹۷
کرگیری سقف یوبوت کرگیری سقف یوبوت
زمان پروژه:زمستان 97
کرگیری بتن کرگیری بتن
زمان پروژه:زمستان 97
کرگیری  و برش سقف دال بتنی کرگیری و برش سقف دال بتنی
زمان پروژه:زمستان 97
کاشت میلگرد کاشت میلگرد
زمان پروژه:سال 97
نخست 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر