برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
تخریب تیرها و ستونچه های فرعی تخریب تیرها و ستونچه های فرعی
زمان پروژه:زمستان ۹۷
کرگیری سقف یوبوت کرگیری سقف یوبوت
زمان پروژه:زمستان 97
کرگیری بتن کرگیری بتن
زمان پروژه:زمستان 97
کرگیری  و برش سقف دال بتنی کرگیری و برش سقف دال بتنی
زمان پروژه:زمستان 97
کاشت میلگرد کاشت میلگرد
زمان پروژه:سال 97
کرگیری دیوار برشی کرگیری دیوار برشی
زمان پروژه:سال 97
کرگیری بتن کرگیری بتن
زمان پروژه:سال 97
تخریب دیواره چاله آسانسور تخریب دیواره چاله آسانسور
زمان پروژه:سال ۹۷
تخریب بتن فندانسیون تخریب بتن فندانسیون
زمان پروژه:سال 97
کاشت میلگرد با چسب بوسونگ کاشت میلگرد با چسب بوسونگ
زمان پروژه:سال 97
کاشت بولت کاشت بولت
زمان پروژه:سال 97
نخست 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر