برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033

تخریب بتن کف در دانشگاه آزاد

کفسازی پروژه پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد احتیاج به تخریب و اجرای مجدد داشت که این عملیات توسط پیمانکاری وریاماتاک پیمانکار برتر تخریب وبرش بتن در تهران انجام پذیرفت 

خدمات انجام شده :تخریب کف سازی
زمان انجام پروژه :سال 95
مکان پروژه :تهران - پارکینگ دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

پروژه های مرتبط