برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033

تخریب شمع و دیوار شفت بتنی

تخریب شمع و دیوار  شفت بتنی در تهران - خط ۶ مترو  خیابان کوهسار که توسط گروه پیمانکاری وریاماتاک انجام پذیرفت.

مجموعه ای از تصاویر مربوط به تخریب شمع و دیوار شفت را مشاهده بفرمایید.

 

خدمات انجام شده :تخریب شمع و دیوار شفت بتنی
زمان انجام پروژه :سال 96
مکان پروژه :تهران - خط ۶ مترو خیابان کوهسار

پروژه های مرتبط