برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب شمع سازه نگهبان

 وقتی در این پروژه گودبرداری صورت گرفت متاسفانه بدلیل عدم رعایت حریم ملک توسط ملک مجاور که قبلا از طریق شمع های  سازه نگهبان پایدارسازی وگودبرداری کرده بودند باید قسمتی از شمع ها که پیشروی کرده بودند  تخریب میشد که این مهم توسط پیمانکاری وریاماتاک پیمانکار برتر تخریب وبرش بتن در تهران انجام پذیرفت

تصاویر مربوط را ملاحظه بفرمایید.

خدمات انجام شده :تخریب شمع سازه نگهبان
زمان انجام پروژه :سال 94
مکان پروژه :تهران خیابان جردن خیابان گلشهر 92
تعداد بازدید : 9282 نفر

امتیاز بدهید:

پروژه های مرتبط