برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب سنگ - پل رومی

این سنگ حجیم در محوطه حیاط پروژه در قسمت رمپ بیرون زده بود که در زمین ریشه داشت که سختی کار را دوچندان کرده بود که پیمانکاری وریاماتاک پیمانکار برتر  تخریب و برش  سنگ در تهران  این پروژه را در دو مرحله بوسیله اسپیلتر و کتراک در مدت 5 روز به اتمام رساند.

تصاویر روند انجام پروژه را ملاحظه بفرمایید.

خدمات انجام شده :تخریب سنگ
زمان انجام پروژه :سال 93
مکان پروژه :تهران پل رومی
تعداد بازدید : 7396 نفر

امتیاز بدهید:

پروژه های مرتبط