برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب سنگ کانال فاضلاب

در پروژه حفاری کانال فاضلاب شهری تهران در محدوده خیابان سهروردی پیمانکار حفار  به سنگ بزرگ و ریشه دار برخورد کرده بود که بدلیل قرار گرفتن در خیابان و محدودیت حفاری نمیتوانستند دور سنگ را خالی کنند که متخصصین وریاماتاک در دو مرحله ابتدا با کترا ک و بعد با فاز قلم سنگ را تخریب ومسیر کانال را باز کردند 

خدمات انجام شده :تخریب سنگ
زمان انجام پروژه :سال 93
مکان پروژه :تهران خیابان سهروردی
تعداد بازدید : 8072 نفر

امتیاز بدهید:

پروژه های مرتبط