برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033

تخریب سنگ کانال فاضلاب

در پروژه حفاری کانال فاضلاب شهری تهران در محدوده خیابان سهروردی پیمانکار حفار  به سنگ بزرگ و ریشه دار برخورد کرده بود که بدلیل قرار گرفتن در خیابان و محدودیت حفاری نمیتوانستند دور سنگ را خالی کنند که متخصصین وریاماتاک در دو مرحله ابتدا با کترا ک و بعد با فاز قلم سنگ را تخریب ومسیر کانال را باز کردند 

خدمات انجام شده :تخریب سنگ
زمان انجام پروژه :سال 93
مکان پروژه :تهران خیابان سهروردی

پروژه های مرتبط