برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب ساختمان به روش بالا به پایین (مکانیکی)

توالی مراحل تخریب توسط ماشین آلات عموماً مانند روش دستی بالا به پایین بوده به جز اینکه اکثر کارهای تخریب توسط تجهیزات مکانیکی انجام می گردد. تخریب با بالا بردن ماشین آلات مکانیکی روی بالاترین طبقه ساختمان آغاز می گردد.

 

تخریب ساختمان

 

بالا بردن ماشین آلات:

ماشین آلات مکانیکی باید به وسیله جرثقیل یا سایر ماشین آلات مورد تایید مهندس سازه دارای پروانه بر روی سقف ساختمان قرار گیرد. منطقه عملیاتی باید درحین بالا بردن ماشین آلات مسدود گردد. درصورتی که نیاز به مسدود کردن موقت مسیر باشد، مجوزهای مربوطه از پلیس و شهرداری پیش از آغاز عملیات کسب گردد.

تخریب ساختمان

 

تکیه گاه های ماشین آلات:

بار وارد شده از طرف ماشین آلات به کف باید بررسی گردد. در صورت نیاز باید شمع زنی در طبقات پایین تر از طبقه مورد تخریب انجام شود تا ماشین آلات در شرایط ایمن بمانند. جابجایی ماشین آلات واحد مکانیکی باید تنها در محدوده شمع زنی شده انجام شود.

 

ساخت رمپ موقتی:

ماشین آلات باید به وسیله رمپ به طبقات پایینی انتقال یابد. شیب رمپ نباید بیشتر از 1.75به 1 یا مقدار توصیه شده توسط سازنده ماشین آلات باشد. به عنوان روش جایگزین می توان ماشین آلات را به وسیله جرثقیل پایین آورد. جابجایی ماشین آلات مکانیکی در نواحی زیر ممنوع است:

  • در محدوده دو متری لبه ساختمان
  • در محدوده 1متری بازشوهای کف
  • هر نوع سازه پیش آمده یا کنسول دار

 

توالی تخریب:

توالی مراحل تخریب مطابق با موارد ذیل انجام گردد:

الف- کلیه دال و تیرهای پیش آمده، سایبان ها و ایوان ها باید نخست و پیش از تخریب طبقات داخلی تخریب شود.

ب- اعضای سازه ای به طور کلی باید به ترتیب زیر تخریب گردد:

  1. دال
  2. سپس تیرهای ثانویه
  3. بعد تیرهای اصلی

ث- پنل دیوار شامل تیرها و ستون ها، باید به تدریج و به شکل کنترل شده تخریب گردد.

 

ایوان ها و بالکن های پیشآمده

تخریب ایوان ها و بالکن های پیش آمده، می تواند شدیدا اًمنیت عمومی را به مخاطره اندازد و لذا باید با احتیاط و دقت فراوان انجام شود. سازه های تکیه گاهی موقت، سکوهای محافظ یا سکوهای موقت باید دقیقاً زیر ایوان ها یا بالکن های پیش آمده قرار گیرند.


 

اشتراک گذاری:
تعداد بازدید : 4070 نفر

امتیاز بدهید:

ارسال نظر

نظرات دیگران

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نظر را شما ثبت نمائید.