برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033

تخریب دیوار برشی با پیکور

تخریب دیوار برشی با پیکور

 

جداسازی بتن نامطلوب و ایجاد زمینه بتن ریزی مجدد

در این پروژه به دلیل تراکم میلگرد موجود تلاش تیم پروژه برای تخریب بتن با مواد شیمیایی و کمپرسور های پنوماتیک ( بادی ) موفق نبوده و در نتیجه روش تخریب با پیکور های کلاس متوسط ( دیواری ) انتخاب شده و به اجرا در آمده است.

 

خدمات انجام شده :تخریب بتن
زمان انجام پروژه :سال 97
مکان پروژه :ساخت ساختمان آموزشی جدید دانشگاه خوارزمی واحد مرکز تهران دروازه دولت

پروژه های مرتبط