برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب تیر و ستون بتنی

در این پروژه که اسکلت در سه سقف اجرا شده بود به علت تجاوز حدود ۱۵ سانتیمتر از اسکلت در حریم ملک همسایه و شکایت همسایه پس از بررسی تنها راه حل برگشت از حریم  تخریب قسمتی از تیرها و ستونها و اجرای ادامه  ستون و تیرها به داخل ساختمان از طریق کاشت میلگرد  و تقویت و مقاوم سازی تیرها و ستونها بوسیله اجرای FRP  انجام پذیرفت.

تعدادی از تصاویر مربوط به این پروژه را در زیر مشاهده بفرمایید.

خدمات انجام شده :تخریب تیر و ستون بتنی
زمان انجام پروژه :سال 96
مکان پروژه :تهران - پروژه مسکونی جنت آباد
تعداد بازدید : 10330 نفر

امتیاز بدهید:

پروژه های مرتبط