برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب اضافه دیوار برشی

در زمان گودبرداری پروزه مهندسان متوجه میشوند ملک همسایه که زودتر اقدام به گودبرداری و نیلینگ کرده بود بعلت بی دقتی در خاک برداری به حریم پروزه تجاوز کرده و اضافه دیوار برشی وارد ملک پروژه شده است دربعضی قسمتها 60 تا 80 سانتیمتر و بعضی قسمتها تا 30 سانتیمتر بیرون زدگی بتن وجود داشت به متراژ 250 متر مربع  که کارفرما بعد از مشورت با گروه پیمانکاری وریاماتاک  متخصصان ما بهترین راه را تخریب بتن اضافه بوسیله نیروی انسانی و چکش برقی  تشخیص دادند و در سریعترین زمان ممکن حدود 14 روز همزمان با پیشرفت خاکبرداری و و اتمام گودبرداری کارتخریب هم به پایان رسید.

به همین دلیل اجرای فنداسیون و اسکلت بدون هیچ تاخیری انجام شد که این نشان از هوش بالای کارفرما میدهد که در همان ابتدای خاکبرداری وقتی متوجه مشکل شدند بر خلاف بیشتر مهندسان منتظر نشدند تا گودبرداری تمام شود وبعد به فکر چاره بیافتند و با کارشناسان گروه پیمانکاری وریاماتک مشورت کردند و  همزمان با گودبرداری تخریب اجرا شود که هم در زمان ساخت صرفه جویی بعمل آمد هم در هزینه داربست.
قابل ذکر است که مهمترین ویژگی گروه پیمانکاری وریا ماتاک  سرعت در اجرا هست بدین صورت که  اگر کارفرما پروژه تخریب را به به پیمانکاران سنتی میداد این پروژه حدود سه ماه طول میکشید.

 

خدمات انجام شده :تخریب اضافه دیوار برشی
زمان انجام پروژه :سال 95
مکان پروژه :تهران
تعداد بازدید : 7456 نفر

امتیاز بدهید:

پروژه های مرتبط