برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033

برش شمع و تیر بتنی

تخریب شمع و تیر بتنی در تهران - ایستگاه متروی شادمان که توسط گروه پیمانکاری وریاماتاک انجام پذیرفت.

مجموعه ای از تصاویر مربوط به پروژه تخریب شمع و تیر بتنی را ملاحظه بفرمایید.

خدمات انجام شده :برش شمع و تیر - تخریب بتن
زمان انجام پروژه :سال 96
مکان پروژه :تهران ایستگاه مترو شادمان

پروژه های مرتبط