برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033

برج 33 طبقه بیمه رازی

تخریب دال بتونی پروزه برج 33 طبقه بیمه رازی چهار راه جهان کودک

خدمات انجام شده :کرگیری - برش بتن - تخریب دال بتونی
زمان انجام پروژه :سال 95
مکان پروژه :تهران چهار راه جهان کودک

پروژه های مرتبط