برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
فکس : 02188176024 موبایل : 09125772622 تلفن : 02188176033

بازشو مخزن بتنی آب جهت عبور لوله

پروژه بازشو مخزن بتنی آب جهت عبور لوله در  آب و فاضلاب رجایی شهر  کرج به قطر ۹۰ سانتی متر  و ضخامت دیواره ۷۰ سانتی  متر بوسیله کرگیری توسط پیکانکاری وریاماتاک انجام پذیرفت .

که بعلت حساسیت کار و تخلیه آب مخزن اصلی در مدت زمان ۳۲ ساعت  انجام پذیرفت.

خدمات انجام شده :بازشو مخزن بتنی آب جهت عبور لوله در آب و فاضلاب رجایی شهر کرج
زمان انجام پروژه :سال 97
مکان پروژه :کرج آب و فاضلاب رجایی شهر

پروژه های مرتبط