برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


انواع خطاهای موجود در صنعت ساختمان

در صنعت ساختمان گاهی ممکن است خطاها و عواملی دست به دست هم داده و منجر به پديدار شدن ضعف و نارسائي هایی در ساختمان ها گردد که این خطاها و عوامل را در حالت کلی می توان به به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

 

الف) خطاهای طراحی:

 1. دقت ناكافي در مطالعات اوليه و ناديده گرفتن واقعيت ها در اين مرحله ناشي از بي تجربگی يا سهل انگاری
 2. عدم توجه كافي به معيارهای مورد نياز طرح
 3. خطا در آناليز طرح و محاسبات مربوطه
 4. خطا در تهيه نقشه ها
 5. خطا در تهيه مشخصات فني و اجرائي
 6. ارزيابی نادرست اثر تغييرات دما، عوامل جوی و غيره

 

ب) خطاهای اجرايی و نظارتی:

 1. انتخاب نامناسب مصالح
 2. انتخاب نامناسب تجهيزات
 3. انتخاب نامناسب نيروی نظارتي
 4. انتخاب نامناسب نيروی انساني براي تهيه مصالح و تجهيزات
 5. عدم توجه به كنترل كيفيت
 6. انتخاب نامناسب نيروهای اجرائي از نظر تخصص
 7. انتخاب نامناسب روش اجرا و اجرای كار بدون برنامه
 8. اظهار نظرهای غير كارشناسی در حين اجرای كار و الزام به اجرای آنها

 

ج) اثر عامل زمان و عوامل محيطی شامل پير شدن مصالح و تغيير و تحول مشخصه های آنها در طول زمان

 

د) خطاهای اتفاقی و عامل های استثنائی مانند سيل، زلزله، لغزش زمين و غيره

 

ه) خطاهای مربوط به تغيير و تحول شرايط محيط نسبت به دوره طرح و اجرای آن مانند بالا آمدن سطح آب هاي زيرزمينی

 

و) خطاهای بهره برداری و نگهداری

 1. بهره برداری غلط و رعايت نكردن ضوابط مربوطه
 2. عدم استفاده از نيروهاي متخصص ماهر و با تجربه در امر مهم نگهداری
 3. توجيه نبودن نيروهاي بهره برداری كننده
 4. تغيير نوع بهره برداري بدون بررسي امكان وعواقب آن
 5. بارگذاري خارج از عرف ساختمان و افزايش بار بدون تغييرات لازم
 6. عدم نگهداری و بازرسي به مولع ساختمان و تاسيسات
 7. پشت گوش انداختن و دير دست بكار شدن براي بهسازي پس از احساس نياز به بهسازی
 8. عدم وجود اعتبار در موقع نياز

 

گروه پیمانکاری وریاماتاک آماده انجام انواع خدمات در جهت رفع خطاهای موجود در صنعت ساختمان می باشد.

 

برای مشاوره رایگان  با ما تماس بگیرید 09125772622

 

اشتراک گذاری:
تعداد بازدید : 5599 نفر

امتیاز بدهید:

ارسال نظر

نظرات دیگران