برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


اسپیلتر چیست ؟

اسپیلتر یک دستگاه هیدرولیکی است که به صورت گوه عمل می کند بدین صورت که بعد از ایجاد سوراخ در سنگ و بتن دستگاه را وارد سوراخ کرده  و با فشار هیدرولیکی مانند عملکرد گوه باعث فشار به دیواره سوراخ باعث ترک خوردن سنگ یا بتن و شکستن آن می شود.

 

اسپیلتر

روش دیگری برای تخریب سنگ استفاده میشود تقسیم و خرد کردن سنگ به وسیله پلاگ و پر

تخریب سنگ

 

 

برای مشاوره رایگان  لطفا تماس بگیرید 09125772622

 

پرسش های تصادفی :