برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


ژاکت فولادی یا فلزی چیست؟

ژاکت فلزی

تقویت ستون بتنی با ژاکت فولادی (فلزی) یکی از روش های متداول در مقاوم سازی و تقویت ستون های بتنی می باشد که باعث افزایش مقاومت برشی ستون می شود. در این روش ستون های بتنی با پوششی فولادی محصور می شوند.

 

برای مشاوره رایگان در زمینه ژاکت فلزی با ما تماس بگیرید 09125772622

موثر بودن اين روش بستگی به سختي مناسب روكش در برابر تغيير شكل هاي جانبی بتن دارد. برای بهبود عملكرد این سیستم می توان از كاشت ميلگرد برای انتقال برش بين ورق و بتن استفاده نمود و همچنین می بایست فضای اندک بين روكش و ستون توسط ملات منبسط شونده پر گردد. به عنوان روشی موقت میتوان از روکش فولادی جهت بهسازی ستون هایی که در زلزله دچار آسیب شده اند استفاده نمود.

ژاکت فلزی

روكش فولادی مقاومت برشی ستون را افزايش مي دهد. در صورت متصل گردیدن ورق های روکش فولادی به فنداسیون و ایجاد پيوستگی، بين روكش فولادی طبقات مختلف از ميان دال، مقاومت خمشی ستون افزايش می يابد.

به جهت بهبود رفتار خمشی ژاکت های فولادی از سخت کننده در ارتفاع ستون استفاده می شود. با استفاده از سخت کننده از تورم ژاکت فولادی جلوگیری شده که باعث تامین ظرفیت شکل پذیری خمشی ستون می گردد.

 

برای مشاوره رایگان در زمینه ژاکت فلزی یا فولادی با ما تماس بگیرید 09125772622

 

 

پرسش های تصادفی :