برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


مقاوم سازی با FRP دارای چه خواصی می باشد ؟

1- عدم افزایش وزن در ساختمان

2- مقاومت کششی زیاد

3- مقاومت در برابر خوردگی و عوامل شیمیایی

4- نفوذ ناپذیری مغناتیسی

5- امکان مقاوم سازی خارجی اجزا

6- حمل و نقل آسان

7- سرعت اجرای بالا

8- عدم نیاز به تخریب بخش های زیادی از سازه

9- عدم نیاز به بازسازی بخش هایی از سازه پس از اجرای FRP

10- عدم خوردگی اجزا در صورت مجاورت با سایر مصالح


 

پرسش های تصادفی :