برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


مزایای مقاوم سازی با اف آر پی و یا FRP چیست؟

مقاوم سازی با اف آر پی  و یا FRP بدلیل خواص فیزیکی جایگزین مناسبی برای سایر روش های سنتی در مقاوم سازی ساختمان می باشند. وزن کم ، الاستیسیته ی بالا ، سهولت حمل و نقل, راحتی شکل گیری در اندازه های دلخواه از عمده مزایای مقاوم سازی با frp اف آر پی نسبت به سایر روش های سنتی می باشد

 

مزایای مقاوم سازی با FRP

  1. مقاوم سازی با FRP از سایر روش های متداول مقاوم سازی سریع تر است .
  2. مقاوم سازی با FRP نیازمند تجهیزات کارگاهی زیادی نمی باشد .
  3. مقاوم سازی با FRP نسبت به سایر روش های مقاوم سازی اقتصادی تر است .
  4. مقاوم سازی با FRP نیازمند عملیات تمدید ، نگهداری و حفاظت خاصی نمی باشد .
  5. مقاوم سازی با FRP نیاز به توقف کاربری سازه ندارد و اعضای مقاوم سازی شده در مدت کوتاهی قابل سرویس دهی می باشند
  6. مقاوم سازی با FRP بصورت عایق مغناتیسی و الکتریکی در مناطق حساس به امواج مغناتیسی و الکتریکی توصیه می شود
  7. در مقاوم سازی با FRP میزان خوردگی در حد صفر است .

 برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 09125772622

پرسش های تصادفی :