برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


فرآیند کاشت میلگرد حساسیت خاصی دارد ؟ نیروی متخصص می خواهد ؟

بر خلاف تصور عموم پروسه ی کاشت میلگرد عملیاتی می باشد که نیازمند بررسی های تخصصی و فنی است .

این فرآیند نیازمند محاسبات دقیق و در نظر گرفتن تهمیدات فنی مربوط به نیروهای وارد بر بتن و میلگرد ، عمق ، قطر و تعداد میلگرد مورد نیاز جهت کاشت در پروژه می باشد . در صورتیکه محاسبات به درستی انجام نشود پیامدهای ناگواری بعلت عدم تحمل نیروهای وارده توسط میلگردهای کاشته شده در پی خواهد داشت .

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 09125772622


 

پرسش های تصادفی :