برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


کاشت میلگرد یا بولت به چه علت انجام می گیرد ؟

کاشت میلگرد بعلت تغییرات زیر در ویژگی های سازه صورت می گیرد:

  • وجود نقایص اجرایی
  • تغییر شرایط بهره برداری
  • ایجاد تغییرات در نقشه اجرایی 
  • اعمال جا به جایی در سازه های بتنی از قبیل ( ستون ها ، تیرها ، افزودن سطح مقطع بتن و ...) 
  •   مقاوم سازی

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 09125772622

پرسش های تصادفی :