برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


نحوه آزمایش و تست کاشت میلگرد و مقاومت سنجی چگونه است ؟

یکی از آزمایش های استاندارد جهت اطلاع از کیفیت کاشت میلگرد تست pull-outاست .

نحوه عملکرد آرماتور در هنگام کشش آزمایش نشان دهنده ی صحت یا عدم صحت اجراء می باشد . این تست چند نتیجه خواهد داشت که هر کدام از نتایج نیازمند تحلیل می باشد .

جاری شدن میلگرد ، بر آمدن آرماتور و قلوه کن شدن بتن از نتایج نهایی تست pull-outمربوط به کاشت میلگرد می باشد . جاری شدن میلگرد نتیجه ی مورد نظر و مناسب می باشد و سایر نتایج بیانگر عدم صحت اجرایی و وجود مشکلاتی در محاسبات مربوط به عملیات کاشت میلگرد می باشد .

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 09125772622

فیلم های تست کشش موفقیت آمیز میلگرد با چسب BOSSONG ایتالیا را مشاهده بفرمایید.

 

پرسش های تصادفی :