برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


ارزانترین چسب کاشت میلگرد کدام است؟

چسب کاشت میلگرد ممو در رده ارزانترین چسب ها است که مورد تائید کارشناسان وریاماتاک نمی باشد.

چسب ممو فقط برای موارد غیر سازه ای مانند نصب نرده و جان پناه  استفاده می شود ، برای  اجرای کاشت موارد سازه ای لطفا از دیگر چسب های استاندارد  فروشگاه نظیر رولپلاگ  استفاده کنید.


اما در آن کانال قیمتی چسب پلی اس اف بوسونگ پیشنهاد میشود که دارای استاندارد ETA میباشد که برای اتصالات سبک و نیمه سنگین قابل استفاده می باشد.

چسب بوسونگ

پرسش های تصادفی :