برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
کرگیری بتن

کرگیری بتن

کرگیری (برش بتن) در سقف عرشه فولادی جهت جانمایی محل عبور تاسیسات توسط پیمانکاری وریاماتاک
کرگیری سقف عرشه فولادی جهت عبور تاسیسات

کرگیری سقف عرشه فولادی جهت عبور تاسیسات

کرگیری سقف عرشه فولادی جهت عبور تاسیسات به وسیله ۵ دستگاه کرگیر همزمان توسط گروه پیمانکاری وریاماتاک ، پیمانکار برتر تخریب و برش بتن در تهران
کرگیری سقف عرشه جهت عبور لوله های تاسیسات

کرگیری سقف عرشه جهت عبور لوله های تاسیسات

عملیات کرگیری تاسیساتی در سقف عرشه فولادی این پروژه توسط پیمانکاری وریاماتاک، پیمانکار برتر تخریب و برش بتن در تهران ، صورت پذیرفت .