برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
کاشت میلگرد با چسب هیلتی RE500-V3

کاشت میلگرد با چسب هیلتی RE500-V3

در این پروژه حدود ۸ هزار عدد کاشت میلگرد با چسب هیلتی RE500-V3 توسط پیمانکاری وریاماتاک انجام شد و در سه مرحله به صورت رندوم توسط کارفرما تست کشش میلگرد ( pull out ) انجام پذیرفت که هر سه مرحله موفقیت آمیز بود.
کاشت میلگرد

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد با چسب هیلتی Re500-V3 بهترین چسب کاشت میلگردتوسط پیمانکاری وریاماتاک جهت ساخت استخر