برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
انواع خطاهای موجود در صنعت ساختمان

انواع خطاهای موجود در صنعت ساختمان

در صنعت ساختمان گاهی ممکن است خطاها و عواملی دست به دست هم داده و منجر به پديدار شدن ضعف و نارسائی هایی در ساختمان ها گردد که این خطاها و عوامل را در حالت کلی در مقاله مورد بررسی قرار می دهیم.