برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
تخریب ستون بتنی

تخریب ستون بتنی

در این پروژه در هنگام بتن ریزی ستون بعلت خرابی پمپ بتن در ستون تخلخل ایجاد شده یا به اصطلاح کرمو شده بود که کارفرما سریع بعد از باز کردن قالبها دستور تخریب ستون را داد و گروه پیمانکاری وریاماتاک سریعا اقدام به تخریب ستون کرد .
تخریب تیرها و ستونچه های فرعی

تخریب تیرها و ستونچه های فرعی

تخریب تیرها و ستونچه های فرعی به علت تغییرات نقشه توسط پیمانکاری وریاماتاک پیمانکار برتر تخریب و برش بتن