برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
تخریب تیر و ستون بتنی

تخریب تیر و ستون بتنی

تخریب تیر و ستون بتنی توسط وریاماتاک پیمانکار برتر تخریب بتن در تهران
برش تیر و سقف تیرچه

برش تیر و سقف تیرچه

برش تیر و سقف تیرچه ساختمان به وسیله کرگیری توسط گروه پیمانکاری وریاماتاک 09125772622
تخریب تیرها و ستونچه های فرعی

تخریب تیرها و ستونچه های فرعی

تخریب تیرها و ستونچه های فرعی به علت تغییرات نقشه توسط پیمانکاری وریاماتاک پیمانکار برتر تخریب و برش بتن