برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
برش دیوار بتنی  با وال ساو  Wall SAW

برش دیوار بتنی با وال ساو Wall SAW

برش دیوار بتنی و برش فنداسیون جهت چاله آسانسور پروژه مجتمع تجاری فرشته
برش دیوار بتنی به وسیله کرگیری

برش دیوار بتنی به وسیله کرگیری

برش دیوار بتنی به وسیله کرگیری و برش بتن توسط سیم برش الماسه توسط گروه وریاماتاک
برش دیوار بتنی با سیم برش  الماسه

برش دیوار بتنی با سیم برش الماسه

در این پروژه در تهران نیاز به برش دیوار بتنی بود و گروه وریاماتاک عملیات برش دیوار بتنی با سیم برش الماسه را با دقت و سرعت بالا به انجام رساند.
کرگیری دیوار برشی

کرگیری دیوار برشی

کرگیری دیوار برشی جهت داکت تاسیساتی بدون ایجاد تنش توسط پیمانکاری وریاماتاک پیمانکار برتر تهران در زمینه تخریب و برش بتن
برش بتن دیوار حائل با دستگاه کرگیر

برش بتن دیوار حائل با دستگاه کرگیر

کرگیری برای برش دیوار حائل توسط پیمانکاری وریاماتاک، پیمانکار برتر تخریب و برش بتن