برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
تأییده ی ETA اروپا

تأییده ی ETA اروپا

تأییده ی ETA مخفف عبارت (European Technical Assessment) به معنی [تأییده ی ارزیابی فنی اروپا] در واقع [ارزیابی مستند از عملکرد یک محصول ساختمانی، در رابطه با ویژگی های اساسی آن] می باشد