برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


کرگیری برش بتون کرگیری برش بتون
زمان پروژه:سال ۹۶
برش دیوار بتنی  با وال ساو  Wall SAW برش دیوار بتنی با وال ساو Wall SAW
زمان پروژه:تابستان 96
تخریب سقف دال بتونی تخریب سقف دال بتونی
زمان پروژه:سال 95
تخریب بتن مسلح کف تخریب بتن مسلح کف
زمان پروژه:سال 96
تخریب فنداسیون تخریب فنداسیون
زمان پروژه:سال 96
برش سقف دال بوسیله کاتر برش سقف دال بوسیله کاتر
زمان پروژه:تابستان ۹۶
تخریب اضافه دیوار برشی تخریب اضافه دیوار برشی
زمان پروژه:سال 95
تخریب جدول تخریب جدول
زمان پروژه:سال 96
خط 7 مترو  ایستگاه توحید خط 7 مترو ایستگاه توحید
زمان پروژه:زمستان 95
برج 33 طبقه بیمه رازی برج 33 طبقه بیمه رازی
زمان پروژه:سال 95
نخست 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر