برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
برش سقف دال بوسیله کاتر برش سقف دال بوسیله کاتر
زمان پروژه:تابستان ۹۶
تخریب اضافه دیوار برشی تخریب اضافه دیوار برشی
زمان پروژه:سال 95
تخریب جدول تخریب جدول
زمان پروژه:سال 96
خط 7 مترو  ایستگاه توحید خط 7 مترو ایستگاه توحید
زمان پروژه:زمستان 95
برج 33 طبقه بیمه رازی برج 33 طبقه بیمه رازی
زمان پروژه:سال 95
تخریب سنگ - پل رومی تخریب سنگ - پل رومی
زمان پروژه:سال 93
تخریب سنگ کانال فاضلاب تخریب سنگ کانال فاضلاب
زمان پروژه:سال 93
مترو فرودگاه مهرآباد مترو فرودگاه مهرآباد
زمان پروژه:سال 95
تخریب شمع سازه نگهبان تخریب شمع سازه نگهبان
زمان پروژه:سال 94
برش سنگ با کتراک برش سنگ با کتراک
زمان پروژه:تابستان 95
نخست 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر