برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


تخریب بتن تخریب بتن
زمان پروژه:سال 96
کرگیری بتن کرگیری بتن
زمان پروژه:سال 96
تخریب شمع و دیوار  شفت بتنی تخریب شمع و دیوار شفت بتنی
زمان پروژه:سال 96
برش بتن به ضخامت یک متر برش بتن به ضخامت یک متر
زمان پروژه:سال 96
تخریب تیر و ستون بتنی تخریب تیر و ستون بتنی
زمان پروژه:سال 96
شیار زنی در بتن مسلح کف شیار زنی در بتن مسلح کف
زمان پروژه:سال 96
تخریب سقف تیرچه یونولیت تخریب سقف تیرچه یونولیت
زمان پروژه:سال 96
تخریب دیوار برشی تخریب دیوار برشی
زمان پروژه:سال 96
تخریب سنگ با پلاگ و پر تخریب سنگ با پلاگ و پر
زمان پروژه:سال 96
تخریب دیوار برشی تخریب دیوار برشی
زمان پروژه:سال 96
کرگیری سقف کوبیاکس کرگیری سقف کوبیاکس
زمان پروژه:سال 96
نخست 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر