برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
برش دال بتنی برش دال بتنی
زمان پروژه:زمستان 96
برش شمع و تیر  بتنی برش شمع و تیر بتنی
زمان پروژه:سال 96
تخریب استخر تخریب استخر
زمان پروژه:سال 96
تخریب بتن تخریب بتن
زمان پروژه:سال 96
کرگیری بتن کرگیری بتن
زمان پروژه:سال 96
تخریب شمع و دیوار  شفت بتنی تخریب شمع و دیوار شفت بتنی
زمان پروژه:سال 96
برش بتن به ضخامت یک متر برش بتن به ضخامت یک متر
زمان پروژه:سال 96
تخریب تیر و ستون بتنی تخریب تیر و ستون بتنی
زمان پروژه:سال 96
شیار زنی در بتن مسلح کف شیار زنی در بتن مسلح کف
زمان پروژه:سال 96
تخریب سقف تیرچه یونولیت تخریب سقف تیرچه یونولیت
زمان پروژه:سال 96
تخریب دیوار برشی تخریب دیوار برشی
زمان پروژه:سال 96
نخست 1 2 3 4 5 6 7 آخر