برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
تخریب سقف دال بتونی تخریب سقف دال بتونی
زمان پروژه:سال 95
تخریب بتن مسلح کف تخریب بتن مسلح کف
زمان پروژه:سال 96
تخریب فنداسیون تخریب فنداسیون
زمان پروژه:سال 96
برش سقف دال بوسیله کاتر برش سقف دال بوسیله کاتر
زمان پروژه:تابستان ۹۶
تخریب اضافه دیوار برشی تخریب اضافه دیوار برشی
زمان پروژه:سال 95
تخریب جدول تخریب جدول
زمان پروژه:سال 96
خط 7 مترو  ایستگاه توحید خط 7 مترو ایستگاه توحید
زمان پروژه:زمستان 95
برج 33 طبقه بیمه رازی برج 33 طبقه بیمه رازی
زمان پروژه:سال 95
تخریب سنگ - پل رومی تخریب سنگ - پل رومی
زمان پروژه:سال 93
نخست 1 2 3 4 5 6 آخر